Rekrutacja na kierunki studiów prowadzone w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy prowadzona jest zgodnie z zasadami przyjętymi na dany rok akademicki. Informacje dotyczące m.in. podstaw prawnych rekrutacji, dokumentów wymaganych od kandydatów, harmonogramu rekrutacji oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania znaleźć można w dziale INFO portalu rekrutacyjnego.

Zakładka "Studia I stopnia" kieruje bezpośrednio do strony kierunku Ochrona Środowiska w portalu rekrutacyjnym.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, ul. J. K. Chodkiewicza 30

85-064 Bydgoszcz, tel. + 48 52 341 91 00