• wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska
 • dyrekcje ochrony środowiska różnego szczebla
 • wydziały/jednostki zajmujące się ochroną przyrody w urzędach gminnych, miejskich i wojewódzkich
 • zakłady przemysłowe
 • laboratoria
 • biura ocen i ekspertyz środowiskowych
 • parki narodowe i krajobrazowe
 • centra edukacji ekologicznej
 • proekologiczne organizacje i fundacje
 • stacje sanitarno-epidomiologiczne
 • biura podróży
 • jednostki administracji rządowej i samorządowej zajmujące się promocją, planowaniem, organizowaniem i zarządzaniem ruchem turystycznym i innymi formami wypoczynku oraz informacją turystyczną 
 • gospodarstwa agroturystyczne i ekoturystyczne
 • własna działalności gospodarcza w przemyśle turystycznym
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, ul. J. K. Chodkiewicza 30

85-064 Bydgoszcz, tel. + 48 52 341 91 00