Biocenologia

23 maja 2016
czytaj całość

Zajęcia prowadzone są w obrębie wybranych siedlisk przyrodniczych i łączą w sobie treści botaniczne, zoologiczne i z zakresu ekologii. W czasie zajęć studenci poznają strukturę przestrzenną biocenoz, ich stabilność i skład gatunkowy. Dodatkową atrakcją jest poznanie dynamiki i antropogenicznych przekształceń fitocenoz.

Studenci aktywnie pracują podczas zajęć, zbierają materiał i przeprowadzają analizy naukowe.

czytaj całość…

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, ul. J. K. Chodkiewicza 30

85-064 Bydgoszcz, tel. + 48 52 341 91 00