Biologia środowiskowa

23 maja 2016
czytaj całość

Kilkudniowe zajęcia terenowe odbywają się w czerwcu na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego i okolic. Dzięki pozwoleniu władz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz Wielkopolskiego Parku Narodowego możemy poruszać się poza wyznaczonymi szlakami turystycznymi. Jest to okazja do zdobycia praktycznej wiedzy z zakresu botaniki, ekologii oraz zoologii. Poznawanie walorów przyrody umilą ciekawe prelekcje oraz wieczory przy ognisku. Zajęcia dotyczą:

- funkcjonowania ekosystemów w krajobrazie: leśnym, rolniczym i miejskim;

- różnorodności gatunkowej roślin i zwierząt oraz struktury zbiorowisk i zgrupowań w obrębie ww. krajobrazów;

- podstawowych typów siedlisk leśnych;

- bioindykacyjnych reakcji roślin i zwierząt w środowisku;

- procesów fitooczyszczania;

- form ochrony przyrody.

czytaj całość…

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, ul. J. K. Chodkiewicza 30

85-064 Bydgoszcz, tel. + 48 52 341 91 00