Fauna Polski

23 maja 2016
czytaj całość

W czasie kilkudniowych zajęć na terenie Nadleśnictwa Różanna studenci uczą się stosowania podstawowych reguł, metod i technik prowadzenia badań terenowych w środowisku przyrodniczym oraz możliwości ich wykorzystania w ochronie przyrody. Rozpoznają wybrane gatunki zwierząt bezkręgowych i kręgowych w różnych typach ekosystemów, poznają ich przystosowania morfologiczne, biologiczne i ekologiczne oraz pełnione funkcje biocenotyczne.

czytaj całość…

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, ul. J. K. Chodkiewicza 30

85-064 Bydgoszcz, tel. + 48 52 341 91 00