Flora Polski

23 maja 2016
czytaj całość

W czasie kilkudniowych zajęć na terenie Nadleśnictwa Różanna studenci poznają gatunki roślin typowe dla różnych siedlisk. Uczą się rozpoznawania ich w terenie. Zapoznają się z różnymi przystosowaniami roślin do warunków środowiska, w którym występują. Porównują bogactwo gatunkowe wybranych typów siedlisk.  Ze względu na naturalny charakter terenu, maja okazje poznać wiele rzadkich i chronionych gatunków roślin. Nie zabraknie emocji na torfowisku wysokim.

czytaj całość…

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, ul. J. K. Chodkiewicza 30

85-064 Bydgoszcz, tel. + 48 52 341 91 00