Techniki prac terenowych z botaniki

23 maja 2016
czytaj całość

Studenci podczas zajęć prowadzonych w różnych typach terenów miejskich oraz na obrzeżu miasta, poznają formy dokumentacji botanicznej, w tym sposoby zbioru roślin, metody tymczasowej i trwałej konserwacji oraz techniki identyfikacji. W trakcie zajęć student uczy się posługiwania kluczami służącymi do oznaczania gatunków. Na podstawie charakterystycznych gatunków oraz cech abiotycznych rozpoznaje wybrane siedliska.

czytaj całość…

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, ul. J. K. Chodkiewicza 30

85-064 Bydgoszcz, tel. + 48 52 341 91 00