Techniki prac terenowych z ekologii

23 maja 2016
czytaj całość

W trakcie zajęć terenowych studenci poznają szereg metod praktycznych, służących ekologicznym badaniom wybranych grup owadów. Przeprowadzają odłowy i znakowanie wybranych gatunków. Uczą się szacowania wielkości populacji metodami kwadratów, najbliższego sąsiada, próbkowania T kwadrat, pułapek gniazdowych, misek Moerickego oraz metodą pasów. Segregują i oznaczają zebrany materiał w oparciu o klucze, określają wartości wskaźników stałości i dominacji.

czytaj całość…

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, ul. J. K. Chodkiewicza 30

85-064 Bydgoszcz, tel. + 48 52 341 91 00