Zasady minimalizacji i kompensacji

23 maja 2016
czytaj całość

W czasie całodniowego wyjazdu na Autostradę A2 studenci poznają zasady minimalizacji i kompensacji strat w obrębie środowiska przyrodniczego. Zajęcia odnoszą się do aktualnych aktów prawnych i raportów oddziaływań na środowisko. Studenci poznają wiele praktycznych przykładów działań pozwalających na poprawę stanu środowiska przyrodniczego w otoczeniu autostrad, m. in. rekonstrukcję zbiorników wodnych i cieków na terenach zdegradowanych.

czytaj całość…

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, ul. J. K. Chodkiewicza 30

85-064 Bydgoszcz, tel. + 48 52 341 91 00